คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ พนักงานหญิงคนแรกร้านเจริญโภคภัณฑ์


ครั้งหนึ่ง คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ ได้บอกเล่าเรื่องราวในความทรงจำกับวารสารบัวบานว่า

“ตอนนั้นเข้ามาซี.พี.ครั้งแรกปี 2496 เพิ่งอายุได้ 18-19 ปีเท่านั้น ช่วงแรกที่เข้ามาก็ทำหน้าที่ทุกอย่าง เช่นผสมอาหารสัตว์ครั้งละตั้ง 100 กิโล ช่วยกันสองคนกับ คุณจำรัสเจือสวัสดิ์ ช่วงหลังก็ คุณประเสริฐ พุ่งกุมาร ใช้มือผสมอาหารเอง บรรจุยาสัตว์ใส่ขวด ตลอดจนเก็บเงิน ต้องช่วยกันทำทุกอย่าง เงินเดือนครั้งแรกที่ได้รับประมาณ 800บาท สมัยนั้นก็ถือว่าเยอะพอสมควร”

หลังจากทำงานได้ 2ปี คุณหญิงได้แต่งงานกับท่านประธานจรัญ “ตอนอายุ 20ปี หลังจากได้เข้ามาเป็นซ้อใหญ่ต้องทำงานทุกอย่าง กลางวันช่วยงานที่เจริญโภคภัณฑ์ กลางคืนจะมีการคัดและติดซองเมล็ดพันธุ์ผัก คุณแม่ท่านประธานจรัฐก็จะเป็นคนตัด ลูกหลานๆช่วยกันติดซอง เราก็ช่วยติด ได้เงินด้วย จำนวน 1,000ซอง ได้ค่าจ้าง 3.50 บาท ตอนหลังอาม่า(คุณแม่ประธานจรัญ)ตัดไม่ทัน เราก็มาช่วยตัด ตัดเอง ติดเอง”

“ช่วงก่อนหน้าฝนเมล็ดพันธุ์ผักจะขายดีมาก ก็ต้องช่วยกันทำตอนกลางคืน พวกผู้ชายทั้งหมดในเจียไต๋ก็จะมาช่วยกันใส่เมล็ดพันธุ์ผัก ผู้หญิงก็จะช่วยติดปากซอง ตอนนั้นวัดเกาะมีพนักงานชาย 3คน คือ อาเขยคุณจรัญทำเรื่องบัญชี คุณจรัสทำทั้งเจียไต๋และเจริญโภคภัณฑ์วิ่งไปวิ่งมา และตอนหลังรับพนักงานหญิงเข้ามาก็คือ คุณวรัญญา(ลาออกไปแล้ว)และ คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช มาทำในส่วนของนำเข้าและส่งออก มีสำนักงานอยู่ที่โรงไข่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทำอยู่ตรงนั้นได้ระยะหนึ่งตอนหลังจึงย้ายมาที่สุรวงศ์”

คุณหญิงเอื้อปรานีมีส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานให้แก่เครือซีพีจนสามารถยืนหยัดและมีรากฐานที่มั่นคง จากห้องแถวเพียง 2-3 คูหา ประมาณปี2513 ได้ขยับขยายสำนักงานมาอยู่ที่ตรอกจันทน์ คุณหญิงก็เกษียณการทำงาน หันมาทำธุรกิจส่วนตัวพร้อมกับอุทิศตัวให้กับงานสาธารณกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมเรื่อยมา

เป็นอาสาสมัครรับบริจาคโลหิต พร้อมช่วยงานมูลนิธิบำรุงขวัญตำรวจ ทหาร อาสาสมัครชายแดน ร่วมโครงการมูลนิธิการศึกษาพิเศษสถาบันราชภัฏสวนดุสิต การสร้างโรงเรียนสอนเด็กพิการซ้ำซ้อนทางหู ทางการได้ยิน การพูดและบกพร่องทางสมอง

ปัจจุบัน คุณหญิงเอื้อปรานีเป็น ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณหญิงเอื้อปรานีได้เป็นแบบอย่างสตรีที่กอปรด้วยคุณงามความดี รังสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้ด้อยโอกาสที่น่ายกย่อง

เอกสารอ้างอิง:วารสารบัวบาน ก.ค.2539