มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ส่งต่อความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยสู่จังหวัดอุบลราชธานี

จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมเคียงข้างคนไทยผ่านวิกฤตภัยธรรมชาติ โดยได้จัดข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมสิ่งของจำเป็น มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับภาคอีสาน ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำเพิ่มฉับพลันจากพายุลูกต่างๆ สร้างความเดือดร้อนเสียหายกับประชาชนที่อาศัยตามแนวลุ่มน้ำหลักของภาคทุกปี

โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีที่ลำน้ำมูลและลำน้ำชีมาบรรจบกันก่อนไหลลงแม่น้ำโขง จึงเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่ได้รับผลกระทบมาก ก่อนที่น้ำจะผ่านออกจากภาคอีสานลงแม่น้ำโขง

และเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพี จึงได้มอบหมายให้แม็คโครจัดเตรียมถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสารตราฉัตร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง สเปรย์กันยุง จำนวน 500 ชุด มอบผ่าน กลุ่มอาสาดุสิต (ประเทศไทยกลับมาสดใสดีกว่าเดิม) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

โดยมี คุณวิชชา ผ่องใส ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาลูกค้า แม็คโครสาขาอุบลราชธานี เป็นผู้แทนมอบ และ คุณปิยาภรณ์ วงษ์บัณฑูรย์ ประธานกลุ่มอาสาดุสิต (ประเทศไทยกลับมาสดใสดีกว่าเดิม) รับมอบ ณ แม็คโคร สาขาอุบลราชธานี

#CPG
#ซีพีร้อยเรียงความดี
#CPร้อยเรียงความดี
#CPStory