ร่วมร้อยเรียงความดีอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสนับสนุนโครงการ “ส่งต่อกำลังใจให้ด้วยรัก” หาดใหญ่ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย คุณวรพงศ์ เอื้อสุจริตวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสุกรภาคใต้ ผู้แทนคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ส่งต่อกำลังใจให้ด้วยรัก ” มูลค่า 200,000 บาท โดยมี อาจารย์ชัยพฤกษ์ ผิวเรืองนนท์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรฮิมหาดใหญ่ และคณะผู้บริหารคริสตจักร เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนำความช่วยเหลือไปถึงกลุ่มผู้ยากไร้ หน่วยงานด้านสารณสุขที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ

ขอขอบคุณ : สำนักประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์