ภาพประวัติศาสตร์บอร์ดเครือซีพี

จากการสืบค้นคำอธิบายของภาพนี้จาก คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านประสานกิจการสัมพันธ์ เครือฯเล่าว่าภาพนี้ราวปี2522 เป็นภาพคณะผู้บริหารเครือฯถ่ายที่ห้องประชุมชั้น 2ที่อาคารตรอกจันทน์

ภาพแถวนั่ง เรียงจากซ้ายไปขวา ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ท่านประธานมนตรี เจียรวนนท์ ท่านประธานจรัญ เจียรวนนท์ ท่านประธานสุเมธ เจียรวนนท์ และท่านวัลลภ เจียรวนนท์

แถวยืนจากซ้ายไปขวา ท่านธนากร เสรีบุรี ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ท่านธีรยุทธ พิทยาอิสรกุล ท่านเชิดชัย เจียรวนนท์ ท่านประธานประเสริฐ พุ่งกุมาร ท่านมิน เธียรวร ท่านจินดา ยิมเรวัต และดร.ชิงชัย โลหะวัฒนกุล

ผู้บริหารซีพีล้วนเป็นต้นแบบของความรัก ความร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคีที่ส่งต่อให้อนุชนคนซีพี

ภาพ:สำนักโสตทัศน์