สุวรรณี จงจิรวัชระ ”พี่หมู”เลขานุการคุณวัลลภ เจียรวนนท์ 44 ปี กับ ซีพีที่รัก

คุณสุวรรณี จงจิรวัชระเป็น1ในเลขานุการที่ทำงานในซีพียาวนานคนหนึ่ง กว่า40ปี

พี่หมูจบคณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี2520 ได้มาร่วมงานกับเครือฯในช่วงแรกที่สำนักเทคนิคและวิชาการ จากนั้นก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนงานอยู่ในเครือฯและมาเป็นเลขานุการท่านวัลลภเจียรวนนท์ มาจนถึงปัจจุบันรวม29ปี

พี่หมูเคยให้สัมภาษณ์กับวารสาร บัวบานว่าแม้จะไม่ได้จบมาทางเลขาฯ แต่ก็ให้ความสำคัญกับงานเลขาฯเพราะงานเลขาเป็นภาพลักษณ์ของบริษัท ต้องรับผิดชอบงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ทำให้ชื่อเสียงของเจ้านายหรือบริษัทเสียหาย

จากการทำงานเลขาฯพี่หมูบอกต้องอดทน ใจเย็น ต้องรักษาความลับ รู้ว่าสิ่งไหนควรพูดหรือไม่ควร อยากให้ทุกคนภูมิใจที่ได้ทำงานกับเครือซีพีซีพีเป็นบริษัทมีชื่อเสียงไปทั่วโลก อยากให้ทุกคนทำด้วยใจจะทำได้นานทำด้วยความรู้สึกอยากทำ

จนถึงวันนี้หลายคนที่สัมผัส รู้จักพี่หมูจะเห็นรอยยิ้มและความสุขอยู่เสมอและช่วยงานท่านวัลลภทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากมาย