คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล อีก1ผู้บริหารแบบอย่างคนทำงานจากคนขายไข่สู่ขายความเชื่อมั่นศรัทธา Trust ในซีพี

อีกตำนานของคนทำงานในซีพี คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุลเป็นผู้บริหารซีพีอีกคนที่มีเส้นทางการทำงานที่น่าสนใจจากคนขายไข่ ขายอาหารสัตว์ ค้าขายวัตถุดิบ ขายบริการงานอสังหาริมทรัพย์จนถึงการขายแนวความคิด ความเชื่อมั่นศรัทธา

คุณประเสริฐศักดิ์เล่าในรายการ CP Roundtable ล้อมวงคิด ใกล้ชิดผู้นำ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 29 เม.ย 2563 ว่าเริ่มงานแรกในชีวิตและตลอดชีวิตกว่า 46 ปีในซีพี

“หลังจากสำเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา ก็บินกลับมาทำงานที่ประเทศไทยทันที ไปสอบข้อเขียนกับบริษัทเอสโซ่และทราบผลว่าผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว ขณะเดียวกันได้รับการทาบทามจากท่านประธานอาวุโส ให้มาสัมภาษณ์ หลังจากสัมภาษณ์ 1 ชั่วโมง ท่านให้โอกาสผมเริ่มงานในวันรุ่งขึ้นทันที”

จากเส้นทางเด็กนักเรียนนอกเข้ามาทำงานกับเครือฯ งานแรกที่ท้าทายคือ การแนะนำไข่ไก่ในบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่มีใครเคยทำ ใส่สูทผูกเนคไทเข้าตลาดสด ด้วยความมานะพยายามในการเรียนรู้ของคุณประเสริฐศักดิ์ ทำให้สามารถนำไข่ไก่คุณภาพดีของเครือฯ ไปวางจำหน่ายได้สำเร็จ

“ความสำเร็จนี้ มาจากการเจรจา ทำให้เกิดพันธมิตรใหม่จนกลายเป็นคู่ค้าจวบจนปัจจุบัน และยังเป็นการพัฒนาระบบกลไกราคาให้สอดคล้องกับอุปสงค์อุปทานด้วย” คุณประเสริฐศักด์ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ

จากนั้นก็เดินอยู่บนเส้นทางทำงานเกี่ยวกับธุรกิจอาหารสัตว์ การค้าวัตถุดิบต่างประเทศ การบริหารโรงแรม พัฒนาที่ดิน ที่Fortune Townจนมาถึงการลงทุนของกิจการซีพีในตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นหนึ่งในผู้ร่วมดูแลกิจการของซีพีในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขายแนวความคิด ความเชื่อมั่น ศรัทธากับบรรดานักลงทุนในประเทศ ต่างประเทศและสังคม

“ผมต้องไปพบนักลงทุน โบรกเกอร์ พูดคุยให้เขาเข้าใจว่า เครือฯ ทำอะไร มีความตั้งใจอย่างไรกับนักลงทุน สุดท้ายทำได้”

หลังจากนั้นไม่นานจากความสามารถที่โดดเด่นและความซื่อสัตย์ได้นำโอกาสคุณประเสริฐศักดิ์ เข้าไปริเริ่มบุกเบิกธุรกิจในประเทศจีน

ตอนอยูที่จีนคุณประเสริฐศักดิ์รับผิดชอบเป็นตัวแทนค้าเครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้างและทำเหมืองยี่ห้อCaterpillar ที่ร่วมทุนระหว่างซีพีกับเมโทรแมชชินเนอรี่ในมณฑลเสฉวน ยูนนาน กุ้นโจว ธุรกิจสีที่ซีพีร่วมทุนกับแอดว๊านซ์เพนท์ ธุรกิจยางรถมอเตอร์ไซค์ ร่วมกับวีรับเบอร์ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ร่วมกับแอคมี่ ร่วมกับไทยโมเดิร์นพลาสติกทำธุรกิจหีบห่อและบรรจุภัณฑ์อาหาร ร่วมกับบริษัทบางปะกงอินดัสทรีทำนิคมอุตสาหกรรมที่Shanghai ธุรกิจรองเท้ากีฬายี่ห้อB.VEERAและอีกมากมาย

คุณประเสริฐศักดิ์ เคยเป็น ประธานบริษัท E.C.I Group เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประเทศจีน

กว่า 30 ปีในการลุยเมืองจีน คุณประเสริฐศักดิ์จึงรู้จักและมองจีนอย่างเข้าใจในทุกมิติ และถูกเชิญไปบรรยายในเวทีสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้คนไทย นักธุรกิจ นักลงทุนไทยฟังตลอดมา

คุณประเสริฐศักดิ์มักบอกกับผู้คนที่มาฟังการบรรยาย เสวนาทุกเวทีถึงบทเรียนความสำเร็จของซีพีก็คือหลัก TRUST

T คือ Transparent โปร่งใส
R คือ Reliable น่าเชื่อถือ
U คือ Understanding เข้าใจ
S คือ Sincerely ซื่อสัตย์
T คือ Together ร่วมกัน

โดย TRUST ดังกล่าวต้องอยู่ในองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือ ผู้นำ บุคลากร และ เทคโนโลยี

ผู้นำ -ต้อง ขยัน อดทน เรียนรู้รับฟัง มีวินัย และ เป็นคนง่ายๆ
บุคลากร -ต้อง มาจากหลากหลาย มีความสามารถ และ วิสัยทัศน์
เทคโนโลยี -เสริมสร้างประสิทธิภาพในองค์กร ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้องค์สามารถล้ำหน้าไปได้

วันนี้คุณประเสริฐศักดิ์ยังคงเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของเครือฯกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าการลงทุนในจีน กลายมาเป็นอาจารย์พิเศษให้คณะต่างๆของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ยกย่องให้เป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่มา:wearecp.com/วารสารบัวบาน ธ.ค2539/คุณประเสริฐศักดิ์