เครือซีพี 30กว่าปี กับโครงการบริจาคโลหิตกว่า 180 ล้านซี.ซี. มอบสภากาชาดไทย

วันนี้เครือซีพีจัดกิจกรรมมุ่งสู่ 100ปี ทำดีด้วยการบริจาคโลหิตที่ตึกซี.พี.สีลม เลยเก็บภาพเก่าและเรื่องราวการบริจาคโลหิตมาแบ่งปัน

เมื่อปี2534 ในวโรกาสสมเด็จพระบรมราชชนนนีพันปีหลวงทรงมีพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ซีพีได้ริเริ่มกิจกรรมการบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยชวนพนักงาน ผู้บริหารรวมทั้งประชาชนทั่วไป 5,050 คนมาบริจาคเลือกครั้งแรก ได้เลือดมา 1,516,800 ซี.ซี

นับแต่นั้นมาซีพีร่วมกับสภากาชาดไทยรับบริจาคเลือดมาจนถึงปัจจุบัน จัดหาเลือดให้สภากาชาดแล้วกว่า 180 ล้านซี.ซี โดยมีท่านวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโสเป็นประธานโครงการบริจาคโลหิตของเครือฯ จากสำนักงานใหญ่ซี.พี.สีลม กิจกรรมการบริจาคก็ขยายวงออกไปตามภูมิภาคของประเทศ โดยมีหน่วยงานซีพีในต่างจังหวัดช่วยจัดกิจกรรม และยังขยายการจัดกิจกรรมไปถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อร่วมบริจาค

เท่านั้นยังไม่พอกิจกรรมบริจาคเลือดซีพียังขยายผลไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม เมียนม่า ลาว กัมพูชา ถือเป็นเอกชนที่มีบทบาทต่อการระดมเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้คนอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ที่มา:สารเจริญโภคภัณฑ์ ปี2542