คุณเทิดพันธ์ วัฒนลิขิต 1ในผู้บริหารซีพีนักบุกเบิกสิ่งใหม่ๆให้ซีพี/ผู้นำระบบ EVAP มาพัฒนาส่งผลปฏิวัติวงการเลี้ยงไก่ของซีพี/ร่วมบุกเบิกโครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่และหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า

คุณเทิดพันธ์ วัฒนลิขิตเป็น1ในผู้บริหารซีพีที่มีเรื่องเล่าขานของความเป็นนักบุกเบิกสิ่งใหม่ๆให้กับเครือซีพีที่น่าเรียนรู้อีกคน

คุณเทิดพันธ์เล่าไว้ใน ”วารสารบัวบาน” ฉบับประจำเดือนมิ.ย.2540ว่าชีวิตการทำงานในซีพีของคุณเทิดพันธ์เริ่มต้นหลังจากสำเร็จการศึกษาจากพณิชยการพระนครแล้วไปเป็นพนักงานขายเครื่องถ่ายเอกสารสักระยะหนึ่ง ต่อมาตัดสินใจเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศที่อเมริกา แต่เจออุปสรรคจนต้องไปเป็นบัสบอย เด็กยกอาหาร สุดท้ายให้ทางบ้านซึ่งเป็นลูกค้าเครือซีพีขอให้ท่านประธานธนินท์รับเข้าทำงานในซีพี

ประธานธนินท์เลยส่งให้ไปเรียนเลี้ยงไก่ที่คอนเนกติกัตที่บริษัทอาร์เบอร์เอเคอร์ พร้อมกับอีก8คนจนจบแต่คุณเทิดพันธ์คนเดียวไม่ได้รับประกาศนียบัตรเพราะไม่ได้ฝึกงานจึงต้องไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นแล้วกลับมาเริ่มงานที่ฟาร์มบางปู

โดยงานแรกของคุณเทิดพันธ์คืองานออกแบบโครงสร้างของฟาร์มต่างๆจนเสร็จสมบูรณ์แบบ เวลานั้นฟาร์มซีพีเกือบ90%ล้วนเป็นผลงานคุณเทิดพันธ์

จากนั้นถูกมอบหมายให้ไปดูเรื่องข้าวโพด และนาข้าวครบวงจรก่อนจะมารับนโยบายท่านประธานธนินท์ดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกร สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยโครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่ที่ศรีราชาและเป็นจุดเริ่มต้นของContact farming รวมทั้งรับมอบหมายทำโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า

หลังจากนั้นคุณเทิดพันธ์ได้รับมอบหมายจากท่านประธานมนตรี เจียรวนนท์เข้ามาดูแลรับผิดชอบธุรกิจไก่ครบวงจรและบินไปศึกษาดูงานต่างประเทศที่มีการเลี้ยงไก่ในระบบอีแวปหรือ Evaporative Cooling System เป็นระบบการเลี้ยงแบบปิด สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะกับไก่อยู่สุขสบายและช่วยป้องกันโรคเกิดประสิทธิภาพในการเลี้ยงจึงนำระบบนี้มาพัฒนาเข้ากับสภาพเมืองไทยจนสำเร็จ ส่งผลดีต่อการเลี้ยงไก่เสมือนการปฏิวัติการเลี้ยงไก่ของซีพีมาจนถึงวันนี้

คุณเทิดพันธ์ไม่เพียงเป็นนักบุกเบิกยังเป็นนักประยุกต์ชั้นเลิศของซีพี ได้ริเริ่มดัดแปลงอุปกรณ์ เข่งไก่ ถาดใสไข่ทำให้ประหยัดต้นทุน

จากนั้นไปดูแลงานที่จีนราว 3ปีก่อนกลับมารับผิดชอบงานด้านน้ำมันในปี2536 ที่ซีพีร่วมทุนกับปตท.และซิโนเปคของจีนตั้งบริษัทปิโตรเอเชีย ก่อนจะมาดูแลการลงทุนต่างประเทศของกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเป็นประธานเขตประเทศตุรกีและอินเดีย

ตลอดการทำงานกว่า50ปีในซีพีคุณเทิดพันธ์ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจอย่างเต็มที่ เรียนรู้จากผู้บริหารรุ่นแรกของเครือฯ ทำงานแบบทั้งเป็นเจ้านายในเวลางานแต่เป็นเพื่อนหลังเลิกงาน ไม่เอาเปรียบลูกน้อง ชอบคนทำงานแบบลุยๆ กินนอนง่าย เข้ากับคนท้องถิ่น เกษตรกร

สิ่งที่คุณเทิดพันธ์ภูมิใจในซีพีคือการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยเฉพาะการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคง


วารสารบัวบาน มิ.ย,ก.ค.2540