เปิดตัวเหล่าซีพีอาสาร่วมโครงการ “ครัวปันอิ่ม” ช่วยเหลือคนไทยสู้ภัยโควิดพร้อมเปิดรับซีพีจิตอาสาเพิ่ม

ทุกครั้งที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติคราใด เครือซีพีพร้อมกิจการในเครือฯ ต่างมีส่วนร่วมต่อการบรรเทาทุกข์ แบ่งเบาความยากลำบากของคนไทยด้วยการส่งอาหาร เครื่องดื่ม ถุงยังชีพ ฯลฯ และไม่เพียงหน่วยงานต่างๆของเครือฯ ยังมีเพื่อนพนักงานซีพีที่มีจิตสาธารณะใจอาสาสมัคร เข้ามาเป็น “ซีพีอาสา” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก

เช่นเดียวกับเหตุการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้พี่น้องคนไทย ได้รับผลกระทบอย่างหนักต่อการดำรงชีพและปากท้องของประชาชน ที่ถือเป็นหนึ่งในเรื่องเร่งด่วนในภาวะอันยากลำบากนี้ ด้วยเหตุนี้ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ จึงได้ริเริ่มโครงการ “ครัวปันอิ่ม” ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 แจกข้าวฟรี 2 ล้านกล่อง ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนกว่า 100 องค์กรพันธมิตร เพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องในชุมชนต่างๆ และผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารรายย่อย ให้สามารถฝ่าวิกฤตโควิดไปได้

โดยอาหารจำนวน 2 ล้านกล่องนี้ ประกอบด้วย ส่วนแรกเป็นการช่วยเหลือร้านอาหารรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการควบคุมการแพร่ระบาด โดยโครงการครัวปันอิ่มจะจัดซื้ออาหารที่ปรุงใหม่สุกสะอาดตามหลักโภชนาการบรรจุกล่องถูกสุขอนามัยจากร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1 ล้านกล่อง และอาหารร้อนพร้อมรับประทานที่เครือซีพีผลิตใหม่วันต่อวันสมทบอีก 1 ล้านกล่อง รวมเป็น 2 ล้านกล่อง ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูอาหารแตกต่างกันในแต่ละวัน นอกจากนี้ ยังมีผู้มีจิตกุศลนำอาหารมาร่วมสมทบ และมีจิตอาสา มูลนิธิต่างๆ อาสากู้ภัย และภาคประชาสังคม มาช่วยดำเนินการแจกจ่าย เพื่อให้เข้าถึงชุมชนและลดการแออัด โดยประชาชนไม่ต้องมาต่อคิวรอรับ ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม

และโครงการฯ ยังได้เชิญชวนเพื่อนๆ ชาวซีพีที่มีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ในโครงการ ”ครัวปันอิ่ม” ช่วยทำหน้าที่ตามจุดแจกจ่ายอาหาร อาทิ
1. จดบันทึกการรับอาหารจากร้านค้าย่อย อาหารของเครือซีพี
2. จดบันทึกการส่งมอบต่อให้มูลนิธิกลุ่มจิตอาสาที่มารับเพื่อนำไปแจกจ่ายชุมชน
3. ส่งรายงานให้กับ Station Manager ในแต่ละจุด

โดยโครงการฯ มีเป้าหมายที่จะมีเพื่อนๆ ซีพีมาเป็นจิตอาสาทำหน้าที่ดังกล่าวทั้ง 40 จุด จำนวน 80 – 100 ท่าน โดยครั้งนี้การเป็นจิตอาสาอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนๆ ซึ่งมีเพื่อนๆ ซีพีสมัครเข้ามาบ้างแล้ว แต่ยังคงไม่เพียงพอ และนี่คือเหล่าซีพีอาสาคนกล้าที่มาร่วม


คุณดาเรศ สุทธิรักษ์ และ คุณโสภิสา ศิริรัตน์ จาก มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

คุณวริศรา ศิริชานนท์ จาก เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณต่อพงศ์ ศรีสวัสดิ์ จาก เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร สพ.ญ.ณัฐฐศศิ สืบประสิทธิ์ จาก กรุงเทพเวทดรัก คุณปัญจพร ทองพุ่ม จาก KPI

คุณวรางค์ศิริ สุทธมงคล คุณวรากร อินต๊ะทา จาก สำนักประสานกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณพิชาวีร์ ฤดี จาก CPF คุณทรรศน์มณฑ์ วิจิตร จาก CPF Trading คุณชนม์ปกรณ์นัน ยอดศรี จาก CPF Restaurant and Food Chain คุณกันยารัตน์ ตั้งจรรยาธรรม คุณอรอินธ์ พยุงกิจ และ คุณสุมณฑ์ เอกพิทักษ์ดำรง จาก CP Meiji

คุณรชต ติรณะรัต คุณเนาวรัตน์ เหล่าวีระกุล คุณธัญรัตน์ บุญญานุภาพพันธ์ และ คุณวีรยา คุ้มกัน จาก CP All คุณพัชรินทร์ ชินศุภวัฒน์ จาก CPRAM คุณปรีดิท สุคนธชาติ และ คุณวิสรรทูร แจ้งวงษ์วรัศ จาก Makro คุณชฎานิศ ธำรงรัตน์ จาก Lotus’s

คุณมลทิพย์ แสนคนึง และ ดร.พูนทรัพย์ ศรีคชินทร์ จาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คุณสุจินดา หิรัญสิริสวัสดิ์ และ คุณสุจินดา หิรัญสิริสวัสดิ์ จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

คุณชุมพล นิ่มสุพรรณ์ จาก True Corp. คุณกฤตธรรม อินตรา จาก True IDC คุณณัฐพงศ์ แสงเพ็ง จาก True Shop คุณชวิศา วิเศษโวหาร จาก Wire and Wireless คุณพลวศุตม์ ธนวังสวัสดิ์ จาก Ascend Group

คุณวรางค์ศิริ สุทธมงคล หรือ “เอ๋” ซีพีอาสา ร่วมส่งต่อกำลังใจให้ชุมชน #โครงการครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 ทำงานอยู่ในทีมงานสำนักประสานกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่เดินทางลงพื้นที่มาช่วยงานจิตอาสาในโครงการครัวปันอิ่มอย่างต่อเนื่อง ที่จุดส่งมอบอาหารจุดที่ 17 หน้าร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ถนนสุโขทัย 4 และจุดที่ 12 ชุมชนสวนอ้อย ในสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

เธอบอกว่าในฐานะพนักงานเครือซีพีคนหนึ่ง เราก็สามารถที่จะมาช่วยเป็นกำลังใจให้คนไทยผ่านภาวะลำบากนี้ไปด้วยกันได้…

“ตั้งใจมาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือชาวบ้านและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หลายคนต้องกักตัว หลายคนไม่ได้ประกอบอาชีพ วันนี้มีโอกาสได้มาส่งกำลังใจให้เขา ได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องคนไทยด้วยกันว่าเขายังสู้ไม่ยอมแพ้ ทั้งคนในชุมชนที่มารับอาหาร และจิตอาสาคนอื่นๆ รวมทั้งตัวแทนพันธมิตรที่มาร่วมกับเครือซีพีช่วยกันแจกจ่ายอาหาร ทุกคนร่วมมือกันคนละไม้คนละมือ ยิ่งทำให้เห็นว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้ค่ะ”

อย่างไรก็ตาม โครงการ “ครัวปันอิ่ม” ยังต้องการพลังจากเพื่อนๆ ซีพีที่มีจิตสาธารณะใจอาสาสมัครทุกท่าน เข้าร่วมเป็นซีพีอาสา เพื่อหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นอาสาสมัครประจำจุดส่งมอบอาหารทั้ง 40 จุด จึงขอชักชวน เพื่อนๆ ซีพีมาผนึกกำลังช่วยเหลือสังคมไปด้วยกัน

โดยเพื่อนๆที่สนใจดูสถานที่ทำอาสา : 40 จุด ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รายละเอียดใน Google formพร้อมลงทะเบียนที่

Link ลงทะเบียน : https://forms.gle/rqJUgTqsCevsdMHXA

โครงการ “ครัวปันอิ่ม” ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกกลุ่มธุรกิจที่ยินดีเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกัน ในโครงการฯ โดยการทำกิจกรรมอาสาดังกล่าว ทางเครือซีพีคำนึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนพนักงานเป็นหลัก โดยขอให้เพื่อนพนักงานเลือกสถานที่ทำกิจกรรมใกล้กับตัวท่าน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง และลดโอกาสการรับและแพร่เชื้อ