โฆษณาเทเลคอมเอเชีย สื่อถึงความห่วงใยต่อสังคม

เมื่อ 22ปีที่แล้ว หลังติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์บ้าน2.6ล้านเลขหมายเสร็จ เทเลคอมเอเชียก็ต้องมากระตุ้นและส่งเสริมการขายเลขหมาย เวลานั้น Social Mediaยังไม่เกิด สื่อโทรทัศน์ยังทรงอิทธิพลต่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

เทเลคอมเอเชียได้ทำหนังโฆษณาออกมา 1ในหนังโฆษณาคือชุด”ข่าวดี”ออกอากาศทางทีวีช่วงหลังข่าว หลังละครและช่วงรายการเกมส์โชว์

หนังชุดนี้สื่อถึงความห่วงใยต่อสังคมให้คนไทยแสดงความรัก ความห่วงใยกันด้วยโทรศัพท์พร้อมคำขวัญว่า”วันนี้คุณโทรหาคนที่คุณรักแล้วหรือยัง”

ให้คนไทยเห็นโทรศัพท์เป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างความผูกพันในครอบครัว โดยให้ครอบครัวของป๋อมและยายเป็นตัวอย่างที่สะท้อนชีวิตคนกรุงเทพที่ไม่ค่อยมีเวลาไปมาหาสู่กัน

ถือเป็นอีกความภูมิใจคนซีพีที่มีส่วนสร้างการติดต่อสื่อสารกัน สร้างสังคมน่าอยู่ สร้างความรักกัน จนมาถึงวันนี้ที่เป็นทรู

ที่มา:วารสารใยแก้วสัมพันธ์ มี.ค.2542