ครั้งหนึ่งซีพีเปิดตลาดประมูลสุกร ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

ภาพเก่าที่ครั้งหนึ่งสะท้อนถึงความคิดก้าวหน้าของกิจการสุกรของซีพีช่วงปี2535

เป็นภาพ”ตลาดประมูลสุกรหนองจอก”ที่ซีพีทดลองเปิดเพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วไปสามารถนำสุกรมาขายผ่านการประมูลในราคาที่เป็นธรรมแทนที่จะขึ้นกับผู้มารับซื้อตามฟาร์ม

วิธีการคือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ต้องการขายสุกรจะนำสุกรมาเข้าประมูลโดยสุกรจะผ่านซองประมูลให้ผู้สนใจซื้อพิจารณาลักษณะรูปร่าง และตัดสินใจซื้อและเกษตรกรตัดสินใจขาย โดยมีการกดปุ่มให้ราคาบนจอเมื่อผู้ซื้อกับเกษตรกรเคาะราคากันเรียบร้อยเกษตรกรจะได้รับเงินทันที

แม้ว่าปัจจุบันตลาดประมูลสุกรจะเลิกไปนานเนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตและการตลาดสุกรจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาก้าวหน้าไป แต่ก็ทำให้เห็นว่าคนซีพีมีความเป็นนวัตกร มีการพัฒนาไอเดีย ความคิดทันสมัยเพื่อจะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมีความมั่นคงด้านรายได้ มีการพัฒนาการเลี้ยง ยังมีกลไกตลาดที่ดีช่วยรองรับผลผลิตของเกษตรกร และคำนึงถึง3ประโยชน์กับ6ค่านิยมมานาน

ที่มา:สารเจริญโภคภัณฑ์ 2535,2537