เครือเจริญโภคภัณฑ์ ชวนชาวซีพีร่วมกิจกรรม ซีพี บริจาคโลหิต

ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ซีพีบริจาคโลหิต ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด -19 ไปด้วยกัน ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย พร้อมรับของที่ระลึกกระเป่าผ้าจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ สำหรัลต่างจังหวัดสามารถบริจาคได้ที่ภาคบริการโลหิต ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันที่ 31 สิงหาคม#ร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตผู้ป่วยร่วมฝ่าวิฤตโควิด