อีกพลังกลุ่มซีพีจิตอาสาที่น่ารักจากทีม Protocol & Banquet Service กลุ่มทรู

นอกจากทำหน้าที่ดูแลต้อนรับแขกไปใครมาในอาคารทรู ทาวเวอร์สร้างความประทับใจแขกที่มาเยือนแล้ว น้องๆทีม Protocol & Banquet Service กลุ่มทรู ยังมีจิตอาสาชวนกันไปช่วยแจกจ่ายอาหารในโครงการ”ครัวปันอิ่ม”โดยเครือซีพีกับภาคีเครือข่ายให้คนไทยที่ลำบากจากภัยโควิด-19

25 ส.ค.2564 คุณปนัดดา ทองดี คุณมยุรี พลเยี่ยม คุณปราณี กิเกียน คุณเสรี ภูครองทอง ไปช่วยกันแจกอาหาร ณ ชุมชนวัดลาดพร้าว ในเวลาเดียวกันของวันที่ 25 ส.ค.คุณเอมพิรา มะโน คุณปุณรดา ชัชวาลกิจกุล ไปช่วยกันแจกอาหาร ณ ณ ชุมชนสามเสน~สวนอ้อย

ก่อนหน้านี้วันที่ 24 ส.ค.คุณมาริสา สายทาไปช่วยกันแจกอาหาร ณ ชุมชนวัดลาดพร้าว

ขอบคุณสาวๆชาวProtocolที่น่ารักทุกคนที่มาร่วมเป็นซีพีจิตอาสาทำความดีช่วยสังคม

Cr:Yu Ka