เรื่องเล่าของอาม่า คุณแม่เจียร เจียรวนนท์ ๑๐๗ ปี แห่งความทรงจำ ความเป็นมาของบรรพชนแห่งสกุล “เจียรวนนท์” ที่น้อยคนจะได้ยิน (วีดีโอมีทั้งหมด 12 ตอน)

เผยแพร่ให้ชมในแง่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตระกูล “เจียรวนนท์” ที่เริ่มต้นจากบ้านเช่าสองชั้นเล็ก ๆ ที่เช่าจากวัดเกาะหรือวัดสัมพันธวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ก่อนจะพัฒนามาเป็นเครือเจริญโภคภัณฑ์ในปัจจุบัน

ชมวีดีโอทุกตอน
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBW73qpcOOTVA_TKohCaDilxi8G10bdhi

ที่มาของวีดีโอ : วีดีโอที่แจกเผยแพร่มาพร้อมกับหนังสือ เรื่องเล่าของอาม่า คุณแม่เจียร เจียรวนนท์ ๑๐๗ ปี แห่งความทรงจำ ความเป็นมาของบรรพชนแห่งสกุล “เจียรวนนท์” ที่น้อยคนจะได้ยิน จัดพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท เจียไต๋ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖

Cr:เพจ เรื่องเล่า วัดสัมพันธวงศ์