มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนหน้ากากอนามัยซีพี แก่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

วันนี้ (2 สค.64) คุณสมวุฒิ เหราบัตย์ ผู้ช่วยประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทน คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำหน้ากากอนามัยซีพี จำนวน 7,000 ชิ้น ไปมอบให้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี ดร.ธมล เสรีวงศ์ เลขานุการมูลนิธิฯ รับมอบ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นมูลนิธิที่บริหารจัดการบ้านเรียนชวนชื่น (เพื่อเด็กพิเศษ) ปัจจุบันมีเด็กกลุ่มพิเศษในความดูแลกว่า 50 คน ซึ่งน้องๆ เหล่านี้ มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากข้อจำกัดในการดูแลสุขอนามัยตนเอง

เพื่อนซีพีสามารถร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยตรงได้ที่ บ้านเรียนชวนชื่น (เพื่อเด็กพิเศษ) 120/5 หมู่ที่ 5 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 09 8052 5669

ขอขอบคุณ : สำนักประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์