ซี.พี. เวียดนาม สนับสนุน”เทศกาลแพทย์เยาวชนปฏิบัติตามคำสอนของลุงโฮ อาสาสมัครเพื่อสาธารณสุข” ในปี 2021ที่ ฮายเยือง (Hai Duong)

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาที่ เมือง Hai Duong มีการจัดโปรแกรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปีวันทหารผู้พิการและมรณสักขี- เทศกาลแพทย์เยาวชนปฏิบัติตามคำสอนของลุงโฮ ด้านสาธารณสุขในปี 2021 วันเทศกาลเป็นวันที่มีโอกาสสำหรับ“เยาวชนโฮจิมินห์” ร่วมแสดงความรักสามัคคี ส่งเสริมประเพณีการแบ่งปัน “ใบดีปกป้องใบขาด” “ดื่มน้ำรำลึกนึกถึงต้นน้ำ” ส่งเสริมจิตวิญญาณ อยู่ดีมีสุขเพื่อชุมชน

ในโอกาสนี้ทีมงาน ซี.พี.เวียดนาม โดยคุณ เงี้ยน ดิ่ง มั่ว (Nguyen Dinh Mua) ฝ่ายขายอาหารสัตว์ และ อาสาสมัครเสื้อชมพูของ ซี.พี.เวียดนาม ได้มอบไข่ไก่ 10,000 ฟองและหน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น ให้กับผู้ที่มาตรวจสุขภาพ และรับยาที่นี้

ทั้งนี้กิจกรรมได้จัดต่อเนื่องกัน 12 ปี ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ซี.พี. เวียดนาม รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับโปรแกรมที่มีความหมายนี้ ด้วยกิจกรรมประจำปีนี้ บริษัทขอร่วมมือกับหน่วยงาน สหภาพแรงงาน องค์กร และบุคคล เพื่อดูแลสุขภาพของชุมชนและดำเนินกิจกรรมเพื่อสวัสดิการสังคม นี่เป็นการเชิงปฏิบัติของบริษัทในขอบคุณแผ่นดิน เพื่อชุมชนที่มีสุขภาพดีและมีความสุข

Cr:C.P.Vietnam corporation